dilluns, de març 06, 2006

De crazy nuei per Zgz


Pensaba que nunca no podria escribir este post, teniba a conexión una mica petada y no carburaba miaja ben.
Este cabo semana ta Zaragoza m'he puyau, que i tocaban os Mallacan. O conzierto brutal, que buenos son copón! Sonaban de collón, se sentiban ben toz os trastes, ban tocar de raso lo País Zierzo chunto con a crem d'a crem d'o suyo repertorio y a més a més yo estaba coixo con o peu fotiu, que més se'n puede pedir?? Ixo si, cuan ba comenzar a sentir "mullers d'o mundo", ni coixo ni ostias, a blincar que esto ye istorico :-D Pues ixo, que mui bueno, incluyidas as sospresas y os combidaus.
Dispues per asti, ta os barizos a zorriar, a charrar con chen y a fer el meco como estalentaus.
Ai! como m'agrada Zaragoza, anque o zierzo me mate.

Ba ser una crazy nuei d'as buenas, miraré de tornar més a sobén ta la Capi, que ya la teniba ixuplidada.